PRM168

ความรับผิดชอบในการพนัน (Responsible Gambling)

เว็บไซต์ PRM168 ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบในการพนันเพื่อให้ผู้เล่นทุกท่านเล่นอย่างปลอดภัยและมีสติมากขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการเล่นพนันที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ เราเชื่อว่าการเล่นพนันควรเป็นกิจกรรมที่นำความสนุกสนานและความบันเทิงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเราได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบในการพนันที่ได้มาตรฐานและชัดเจนดังนี้

  1. การให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจ: เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากการเล่นพนันโดยชัดเจนและเข้าใจง่ายสำหรับผู้เล่นทุกคน โดยเราให้คำแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเล่นอย่างมีสติและปลอดภัย เช่น การแสดงคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนันมากเกินไป
  2. ความรับผิดชอบในการเล่น: เราเชื่อว่าการเล่นพนันควรเป็นเรื่องของความรับผิดชอบ และเราสนับสนุนให้ผู้เล่นมีการจัดการเงินและเวลาของผู้เล่นให้มีความสมดุล
  3. การให้คำปรึกษา: เรามีทีมงานคอยบริการให้คำปรึกษาและสนับสนุนผู้เล่นที่มีความต้องการ และเราเชื่อว่าการให้บริการด้านนี้มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก
  4. การตรวจสอบอายุ: PRM168 มีการตรวจสอบอายุของผู้เข้าเล่นอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเข้าใช้บริการจากผู้ที่มีอายุน้อยกว่าที่กำหนด ซึ่งผู้เล่นที่เข้ามาใช้บริการจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
  5. การส่งเสริมความรับผิดชอบ: เรามีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เล่นมีการเล่นพนันอย่างมีสติและรับผิดชอบ โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเล่นอย่างรับผิดชอบ รวมถึงวิธีการเล่นพนันให้มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
  6. การปรับปรุงและการพัฒนา: เราปรับปรุงและพัฒนานโยบายของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีการให้บริการที่มีคุณภาพเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การเผยแพร่นโยบายนี้จะช่วยให้ผู้เล่นมีความเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการเล่นพนันอย่างมีสติและปลอดภัย

PRM168 เชื่อว่าการเล่นพนันควรเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและปลอดภัยสำหรับทุกคน และราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นพนันอย่างมีสติและปลอดภัยของคุณ ขอขอบคุณที่เลือกใช้บริการของเราและเรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเล่นพนันของคุณ